NAPANT

Masív Nízkych Tatier je po Vysokých Tatrách najvýznamnejším geografickým a relatívne vysoko ekologickým stabilným celkom Slovenska. Nízke Tatry predstavujú mohutnú horskú klenbu, ktorá sa tiahne v smere východ-západ v dĺžke takmer 100 km.
Sedlo Čertovica delí pohorie na časť Ďumbiersku na západe a Kráľovo-hoľskú vo východnej časti. Najvyššiu nadmorskú výšku dosahuje na Ďumbieri - 2043 m n.m. a najnižšiu pri Banskej Bystrici - 355 m n.m.
V roku 1978 bol Nariadením vlády SSR č.119/78 Zb. zriadený a vyhlásený Národný park Nízke Tatry (NAPANT). Rozloha tohto u nás najväčšieho chráneného územia bola vymedzená na 205 085 ha vrátane ochranného pásma. Z celkovej rozlohy národného parku tvorilo 123 990 ha ochranné pásmo a 81 095 ha vlastné územie národného parku.
Po prehodnotení stavu územia, najmä vzhľadom na nové majetkoprávne vzťahy bol vypracovaný návrh úpravy hraníc národného parku i ochranného pásma. Na základe toho v r.1997 Nariadením vlády SR č.182/97 Z.z. bola podľa nových hraníc stanovená výmera národného parku na 72 842 ha a ochranného pásma na 110 162 ha.

23. januára 2018

Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva 2018 v NAPANT-e

Táto akcia prebieha v Európe už viac ako 50 rokov. Na Slovensku sčítavame vodné vtáctvo od roku 1991. Na území […]
11. januára 2018

My sa zimy nebojíme, vtáčikov si nakŕmime

Zimné mesiace patria už tradične ekovýchovnému programu “My sa zimy nebojíme, vtáčikov si nakŕmime”, zameranému na  zimné prikrmovanie vtáctva. V […]
3. januára 2018

Príbeh Jánskej doliny

V Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši za prítomnosti hojného obecenstva z radov jaskyniarov i ostatných hostí otvorili stránky s […]

Užitočné informácie

Kde je možné prenocovať pri viacdennom prechode hrebeňom Nízkych Tatier ?
• Predné sedlo (modrá TZT 2610); [GPS]
• sedlo Andrejcová pri útulni (červená TZT 0801); [GPS][andrejcova]
• sedlo Priehyba (červená TZT 0801); [GPS]
• sedlo Ramža pri útulni (červená TZT 0801); [GPS][img]
• sedlo Čertovica (pod chatou Horskej záchrannej služby alebo za objektom motorestu Čertovica); [GPS]
• Ďurková v prípade naplnenia kapacity útulne (modrá TZT 2639, zelená TZT 5609); [GPS]
• osada Magurka pri turistickej chate na Panskej lúke; [GPS]
• Hiadeľské sedlo (červená TZT 0801); [GPS]
Okrem toho je možné využiť služby niektorého z ubytovacích zariadení na Čertovici, Chaty M.R.Štefánika pod Ďumbierom [GPS] a Kamennej chaty na Chopku [GPS].
Turistické mapy, vrátane GPS súradníc sú linkované v spolupráci s HIKING.sk
Ako sa chovať v NP
Zásady pohybu návštevníkov na území Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) a jeho ochraného pásma záväzne určuje Návštevný poriadok, ktorý vychádza zo zákona o ochrane prírody a krajiny.
V teréne (na turistických smerovníkoch a značení národného parku) sú osadené tabuľky s aktuálnym znením jeho najpodstatnejších častí. Okrem toho Správa Národného parku umiestňuje v teréne na miestach, kde je vysoká pravdepodobnosť kolízie uvedenej činnosti a záujmov ochrany prírody tiež piktogramy so znázornením zakázanej činnosti.
Prosíme Vás, rešpektujte terénne značenie, ako aj usmernenia pracovníkov NAPANT-u, členov stráže prírody a ďalších zložiek ochrany životného prostredia.
S plným znením Návštevného poriadku, ako aj s podrobnou úpravou pre jednotlivé činnosti sa môžete zoznámiť na podstránke pre návštevníkov.
Čo robiť keď stretnem ranené zviera
Pri náleze v prvom rade kontaktujte číslo 112.
Po prijatí oznámenia od občana o náleze zraneného, chorého, uväzneného alebo inak postihnutého chráneného živočícha operátor volajúcemu oznámi číslo chovnej a rehabilitačnej stanice (operačné stredisko linky 112 disponuje pohotovostnými mobilnými číslami pracovísk organizačných útvarov ŠOP SR), ktorá je najbližšie vo vzťahu k lokalizácii miesta volania.
Chovná a rehabilitačná stanica svoju činnosť vykonáva nepretržite a na základe oznámenia na miesto nálezu vyšle výjazdovú skupinu, ktorá zabezpečí odvoz a starostlivosť o zraneného alebo inak postihnutého chráneného živočícha.
Uvedený operatívny postup sa vzťahuje len na chránené živočíchy, vrátane chránených druhov živočíchov, ktoré sú zároveň aj poľovná zver, nevzťahuje sa na len na poľovnú zver a zákonom nechránené zranené alebo uhynuté živočíchy.
Všetky voľne žijúce druhy vtákov sú chránenými druhmi živočíchov.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke sopsr