Brožúru si môžete stiahnuť vo formáte PDF [24 MB].

Obálka: Hrebeň Nízkych Tatier z Chabenca (foto: M. Kaliský)
Vydal: Správa Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici v roku 2007
Zostavil: RNDr. Peter Turis, Ing. Marián Jasík
Grafická úprava: Aries, Banská Bystrica
Jazyková úprava: Mgr. Mária Jasíková
Tlač: VKÚ, a.s., Harmanec
Počet strán: 116 str.
Náklad: 700 výtlačkov
ISBN: 978-80-969696-4-7
Táto publikácia bola vydaná v rámci projektu “Doplnenie infraštruktúry pre plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území Národného parku Nízke Tatry” spolufinancovaného Európskou úniou.