Vážení návštevníci,
od 1.1.2005 je platný aktuálny návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma, v ktorom Vám chceme priblížiť zásady správania sa všetkých návštevníkov (turistov, športovcov ….) na území NAPANT. Tieto zásady vychádzajú zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý konkrétne vymedzuje činnosti podmienené súhlasom orgánu ochrany prírody, resp. činnosti v danom území zakázané.
Jednou z úloh Správy NAPANT je tiež priblížiť prístupnou formou povolené, resp. zakázané činnosti v jednotlivých častiach územia. V teréne (na turistických smerovníkoch a značení národného parku) sú osadené tabuľky s aktuálnym znením najpodstatnejších častí Návštevného poriadku.
Okrem toho Správa Národného parku umiestňuje v teréne na miestach, kde je vysoká pravdepodobnosť kolízie uvedenej činnosti a záujmov ochrany prírody tiež piktogramy so znázornením zakázanej činnosti.
Prosíme Vás, rešpektujte terénne značenie, ako aj usmernenia pracovníkov NAPANT-u, členov stráže prírody a ďalších zložiek ochrany životného prostredia.
Prispejete tak k uchovaniu prírodných krás Nízkych Tatier.

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK NÁRODNÉHO PARKU NÍZKE TATRY A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2004 zo 4. októbra 2004 
VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 11/2004 z 9.decembra 2004 (mení a dopĺňa po formálnej stránke Vyhlášku č.9/2004, z ktorej vypadli prílohy č.5 a 6, t.j. mapy miest vyhradených pre zjazdové lyžovanie a skialpinizmus)

Výber z Návštevného poriadku (letáková verzia)

Vjazd motorovým vozidlom do chráneného územia a jeho ochranného pásma (informácia pre motoristov)

Vjazd motorovým vozidlom do chráneného územia a jeho ochranného pásma (podrobný prehľad legislatívy)

na stiahnutie:

návštevný poriadok (vyhláška a prílohy) dokument Word
vyhláška dokument Word

prílohy:

1. dokument Word, Mapa národného parku a jeho ochranného pásma s vyznačením chránených území so štvrtým a piatym stupňom ochrany
2. dokument Word, Turistické chodníky, náučné chodníky, miesta a trasy vyhradené pre voľný pohyb peších návštevníkov na území národného parku; Cyklotrasy a vyhradené miesta pre individuálny vjazd a státie bicyklom;
3. dokument Word, Vyhradené trasy a miesta pre kultúrno-výchovné využívanie národného parku a jeho ochranného pásma (miesta vyhradené pre jednorázové prenocovanie; lyžovanie – zjazdové, snowboarding, bežecké; skialpinizmus; horolezectvo, skalolezectvo a lezenie v ľade; paragliding a závesné lietanie; plavba na vodných tokoch; miesta vyhradené pre pohyb snežných skútrov; miesta na používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a zvukové efekty; miesta vyhradené pre organizovanie verejných turistických a športových podujatí) podujatí
4. dokument Word, Rozsah a spôsob dopravy osôb a predmetov osobnými horskými dopravnými zariadeniami (sedačkové lanovky)
5. mapa Skialpinistický areál Chopok
6. mapa Skialpinistický areál Kráľova hoľa

ĎALŠIE INFORMÁCIE K NÁVŠTEVNÉMU  PORIADKU

interaktívna mapa  (mapu priebežne dopĺňame a aktualizujeme)

informácie k letom dronmi

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť