V Národnom parku Nízke Tatry a jeho ochrannom pásme je peším turistom k dispozícii viac než 840 km značených turistických trás (TZT) a 15 náučných chodníkov.

Základné pravidlá pre pešiu turistiku:
• na území národného parku sa návštevníci môžu pohybovať len poturistických značených trasách, náučných chodníkoch a to v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka; toto obmedzenie sa nevzťahuje na okolie rekreačných areálov;
• návštevníci sú povinní rešpektovať vyznačené uzávery chodníkov a trás;
• na území národného parku je zakázané táboriť, stanovať a bivakovať mimo vyhradených miest;
• vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou, snežným skútrom a záprahovým vozidlom je možný len na verejné a miestne cesty a vyhradené miesta v súlade s platnými právnymi predpismi, zakázaný je vjazd na účelové lesné a poľné cesty, ako aj mimo komunikácií;
• zber rastlín, ako aj ich častí a plodov je v národnom parku zakázaný;
• znečisťovanie prírodného prostredia odpadkami je zakázané;
• zakladať oheň je povolené len vo vymedzených priestoroch rekreačných objektov a chát a na vyhradených táboriskách;
• na území národného parku je možné vodiť psy len na vodiacom remeni a s náhubkom;
• premiestňovanie prírodnín, najmä skál a stavanie kamenných kôp v národnom parku je zakázané;
• v národnom parku a v jeho ochrannom pásme sú návštevníci povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu, alebo úhynu rastlín a živočíchov, alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich životného prostredia.

Miesta vyhradené pre jednorázové prenocovanie na území národného parku
• Predné sedlo (modrá TZT 2610); [GPS]
• sedlo Andrejcová pri útulni (červená TZT 0801); [GPS][andrejcova]
• sedlo Priehyba (červená TZT 0801); [GPS]
• sedlo Ramža pri útulni (červená TZT 0801); [GPS][img]
• sedlo Čertovica (pod chatou Horskej záchrannej služby alebo za objektom motorestu Čertovica); [GPS]
• Ďurková v prípade naplnenia kapacity útulne (modrá TZT 2639, zelená TZT 5609); [GPS]
• osada Magurka pri turistickej chate na Panskej lúke; [GPS]
• Hiadeľské sedlo (červená TZT 0801); [GPS]
Okrem toho je možné využiť služby niektorého z ubytovacích zariadení na Čertovici, Chaty M.R.Štefánika pod Ďumbierom [GPS] a Kamennej chaty na Chopku [GPS].
Turistické mapy, vrátane GPS súradníc sú linkované v spolupráci s HIKING.sk

Sezónne uzávery chodníkov
• Kotliská – Žiar – 1.10.- 30.6. (žltá TZT 8447);
• Poľana – sedlo Sinná – 1.10.- 30.6. (žltá TZT 8619);
• Demänovské sedlo – sedlo Javorie – Krupovské sedlo – 1.10.- 30.6. (žltá TZT 8620);
• Chata M.R.Štefánika – Ďumbier (po zimnom tyčovom značení) – v období bez súvislej snehovej pokrývky s hrúbkou minimálne 15 cm