Tohtoročná akcia Čistenie Nízkych Tatier (ČINT) sa konala v dňoch 31.5. – 2.6.2019 v Hiadeľskom sedle. Tento, v poradí už 26. ročník čistenia územia Národného parku Nízke Tatry, tak ako po iné roky, spoluorganizovali Správa Národného parku Nízke Tatry a Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Nízke Tatry.

Počas tohto podujatia členovia stráže prírody NAPANT, strážcovia Správy NAPANT a iní dobrovoľní spolupracovníci z radov trampov a verejnosti vyzbierali odpad v oblasti medzi Donovalmi a Latiborskou hoľou. V rámci skvalitnenia návštevníckej infraštruktúry a pomoci návštevníkom opravili časom poškodenú strechu turistického altánku, doskami vyplnili voľné časti dymníka cez ktoré do podkrovia altánku pršalo a prekryli časť nad vstupným rebríkom. Upravili priestor pred altánkom a vytvorili nové ohnisko s lavičkami. Namiesto snehom zničenej studničky v Hiadeľskom sedle vyrobili a osadili novú striešku na studničke. Novým ochranným náterom natreli altánok, blízku drevenú latrínu a studničku. A nakoniec prepílili žltý turistický chodník vedúci z Hiadeľského sedla do sedla Hadlanka.

Ďalšie z miest, vyhradených na jednorázové prenocovanie pri prechode hrebeňa Nízkych Tatier, je tak pripravené na letnú turistickú sezónu. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za pomoc.

Text a foto: SZOPK, ZO Nízke Tatry